ถุงซิปล็อค

ซองยาในประเทศไทยมีกี่แบบ

มาตรฐานซองยาในประเทศไทย ในประเทศไทยมีมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุซองยา ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การบรรจุซองยาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่สำคัญได้แก่: กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานควบคุมวัตถุอันตราย และสำนักงานควบคุมยา ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดและดูแลมาตรฐานการบรรจุซองยาในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา และมาตรฐาน GSP (Good Storage Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งยา สถาบันคุณภาพและสถานีวิจัยยาแห่งชาติ (สถยา) สถาบันคุณภาพและสถานีวิจัยยาแห่งชาติ (สถยา) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของยาในประเทศไทย โดยสถาย่วยงานนี้กำหนดมาตรฐานการบรรจุซองยาตามความต้องการของกฎหมายท้องถิ่น และเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการผลิตยาและแลปผลิตยาในประเทศ กรมอาหารและยา กรมอาหารและยาเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของยาในประเทศไทย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการผลิตยา ทำการประเมินและอนุญาตให้ยาเข้าสู่ตลาด และดูแลการส่งออกและนำเข้ายา การบรรจุซองยาในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ระบุโดยหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้การบรรจุซองยามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการให้ยาถูกบริโภค ผู้ประกอบการและผู้ผลิตยาควรปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซองยาต้องเป็นซองพลาสติกเท่านั้นหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องใช้ซองพลาสติกเท่านั้นในการบรรจุซองยา มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการผลิตซองยาได้ ซึ่งการเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับลักษณะของยา ความต้องการของการป้องกันความชื้น ความสูญเสียแสงและอื่น ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุซองยาได้แก่ ซองยาพลาสติก ซองพลาสติกสามารถใช้ในการบรรจุยาได้ ซึ่งมีความยืดหยุ่น ป้องกันความชื้นและสารเคมีได้ดี และมีความคงทนต่อแสง …

ซองยาในประเทศไทยมีกี่แบบ Read More »

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร ผลิตจากพลาสติกชนิดใดบ้าง ?

ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากพลาสติกมีมากมายหลายชนิด ทั้งรูปร่างหน้าตาของบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับอาหารแต่ละชนิดได้ ลักษณะเด่นของบรรจุภัณฑ์พลาสติกคือมีน้ำหนักเบาไม่ว่าจะเป็นลักษณะอ่อนหรือแข็ง สามารถทนต่อความร้อน ความเย็น ไม่รั่วซึม อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาอีกด้วย บรรจุภัณฑ์พลาสติกบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือถึงขั้นย่อยสลายได้ ดังนั้นเพื่อการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติของพลาสติกชนิดนั้น ๆ ประเภทของพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร   โพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP)   พลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีน นิยมใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารเพราะมีความหนาแน่นต่ำ แต่มีจุดหลอมเหลวสูง ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดี มีความใส ไม่ทนต่อความเย็น นิยมใช้ในการผลิตถุงทนความร้อน ที่เราเรียกกันว่า “ถุงร้อน”  ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนเพราะทนความร้อนได้สูง และสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารขณะที่ร้อนได้ (hot filled : 100- 121 องศาเซลเซียส) แต่ไม่เหมาะกับการบรรจุอาหารแช่เยือกแข็ง ตัวอย่างการใช้งานของพลาสติกประเภท PP ใช้บรรจุอาหารร้อน เช่น ถุงร้อน (ชนิดใส) ใช้ทำตะกร้า กล่องอาหาร ถาดและลัง หรือฝาขวดน้ำ เนื่องจากมีความเหนียวและแข็ง คงรูป ทนต่อแรงได้ในระดังหนึ่ง ใช้ทำซองบรรจุอาหารที่มีไขมันอายุการเก็บรักษาไม่สูง เช่น ถั่วทอด …

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร ผลิตจากพลาสติกชนิดใดบ้าง ? Read More »

ซองยาที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร.jpg

ซองยามาตรฐาน ควรมีลักษณะอย่างไร ?

ซองยา หรือ ซองใส่ยามาตรฐาน GPP การที่ผู้บริโภคจะได้รับยาที่ดีและปลอดภัยนั้นต้องมีส่วนมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับยาชนิดนั้นๆ เพื่อการเก็บรักษาตัวยาไว้ให้ยังคงรูปและคุณภาพเดิม อีกทั้งยังเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร นอกจากนี้ยังควรมีฉลากยาที่ติดไว้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงรายละเอียดให้แก่ผู้ใช้ ในที่นี้เราจะมาพูดถึงซองยากันก่อน จากเหตุการณ์ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก กรณีนี้ถ้าหากเป็นซองใส่ยาในร้านขายยาจะสามารถใช้เป็นซองกระดาษแทนซองยาพลาสติกได้หรือไม่ เราไปหาคำตอบมาให้คุณแล้ว ซึ่งคำตอบคือได้ ถ้าหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายามีมาตรการในการรักษาคุณภาพยาได้ดี และยาที่แบ่งจ่ายนั้นต้องไม่ใช่ยานับเม็ดแบ่งจ่ายจากภาชนะเดิม ต้องแบ่งจ่ายเฉพาะยาที่บรรจุเป็นแผงเท่านั้น เพียงเท่านี้ซองยาที่ใช้ในร้านยาก็สามารถใช้เป็นซองกระดาษได้แต่ที่สำคัญต้องมีข้อมูลบนซองยาที่ถูกต้องครบถ้วนหรือต้องคัดลอกรายละเอียดบนฉลากหรือภาชนะเดิมมาให้ครบและนำมาติดแน่นกับภาชนะใหม่ อย่างไรก็ตามผู้แบ่งจ่ายหรือร้านขายยาจะต้องคำนึงว่าซองกระดาษที่ใช้นั้นสามารถรักษาคุณภาพยาไว้ได้เป็นอย่างดี หากกรณียาที่มีความไวต่อแสงและความชื้นจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม นากจากนี้กรณียาเม็ดแบ่งจ่ายต้องบรรจุในซองพลาสติกและมีการคัดลอกข้อมูลจากฉลากเดิมมาติดแนบกับซองใหม่ เพื่อป้องกันความชื้นและป้องกันยาเสื่อมสภาพก่อนเวลานั่นเอง คราวนี้เราจะมาพูดถึงฉลากบนซองบรรจุยากัน ฉลากบนซองบรรจุยาควรนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ?   ชื่อ ที่อยู่ของร้านขายยาและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ได้แก่ วันที่จ่ายยา ชื่อผู้รับบริการ ชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการค้า ความแรงของตัวยา จํานวนยาที่จ่าย ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ยา ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ฉลากช่วย คําแนะนํา คําเตือน หรือเอกสารให้ความรู้เพิ่มเติม(ถ้าจําเป็น) ลายเซ็นของเภสัชกร เพียงเท่านี้ผู้ใช้ยาก็จะสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สบายใจ หายห่วงกันเลยทีเดียว ข้อสรุปซองยาที่ดี ซองใส่ยาที่ดีต้องสามารถเก็บรักษาตัวยาและป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร กรณีใช้ซองกระดาษแบ่งจ่ายให้แบ่งจ่ายเฉพาะยาที่เป็นแผงเท่านั้น รวมไปถึงต้องมีฉลากอธิบายรายละเอียดของตัวยาที่ถูกต้องครบถ้วนโดยประกอบไปด้วยข้อมูลร้านขายยาและข้อมูลการใช้ยานั่นเอง หากใครต้องการผลิตซองยาตามมาตรฐาน …

ซองยามาตรฐาน ควรมีลักษณะอย่างไร ? Read More »

ประโยชน์ของ "ถุงซิปล็อค" มีมากกว่าที่คุณคิด

รู้หรือไม่ ถุงซิปล็อค มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด !!

มาดูประโยชน์ของถุงซิปล็อคกันเถอะ ถุงซิปล็อค หรือ ถุงพลาสติกซิปล็อค ถุงซิปล็อคใส เป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หากนำมาใช้บรรจุอาหารก็สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบได้นานขึ้นพร้อมทั้งยังคงความสดใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดี นอกจากจะสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บแล้วยังมีประโยชน์ต่อวัตถุดิบอีกด้วย ในที่นี้เราจะมาดูกันว่าถุงซิปล็อคนั้น มีประโยชน์อย่างไรบ้าง สร้างภาพลักษณ์สินค้าให้ดีขึ้น ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของถุงซิปล็อคคือ ทนต่อน้ำและความชื้นได้สูง และเราสามารถพิมพ์ฉลากหรือโลโก้พร้อมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ อีกทั้งยังเป็นการปิดซิปที่หนาแน่น ดูทนทานอีกด้วย ถนอมเนื้อสัตว์ และสามารถเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ไว้ภายในถุงโดยไม่ส่งกลิ่นออกมานอกบริเวณโดยรอบ ถุงซิปล็อค สามารถเก็บเนื้อสัตว์ได้หลายอย่างได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนื้อปลาที่มีกลิ่นคาว เมื่อนำใส่ถุงซิปล็อคแล้วนำเก็บเข้าตู้เย็น นอกจากจะรักษาความสดของเนื้อให้อยู่ได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์แล้ว ยังสามารถเก็บกลิ่นไม่ให้เล็ดลอดออกมาเหม็นติดตู้เย็นของเราอีกด้วย คงความสดใหม่ของอาหาร การเก็บผัก ผลไม้สดไว้ใน ถุงซิปล็อค จะทำให้อากาศและความชื้นเข้าไม่ถึง ผัก ผลไม้ จึงทำให้อาหารยังคงความสดใหม่ ไม่เสียรสชาติและเหี่ยวง่าย เพราะความชื้นจะไม่เข้าไปโดนผิวผลไม้ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริเวณผิวผลไม้ไม่สวย จนไม่น่ารับประทาน อย่างไรก็ตามคุณควรล้างทำความสะอาดผัก ผลไม้ และสะเด็ดน้ำให้แห้งก่อนนำใส่ถุงซิปล็อค เช่นนี้แล้วก็สามารถเก็บผัก ผลไม้ ได้นานถึง 7 วันเลยทีเดียว เก็บน้ำนมแช่ฟรีซไว้ให้ลูกน้อย อีกหนึ่งคุณประโยชน์ของถุงซิปล็อคก็คือ เป็นตัวช่วยของคุณแม่ยุคใหม่ ในการปั๊มนมให้ลูกแล้วสามารถบรรจุใส่ถุงซิปล็อคและเก็บไว้ในช่องฟรีซได้นาน ทำให้นมไม่หกและเก็บไว้ได้นาน …

รู้หรือไม่ ถุงซิปล็อค มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด !! Read More »

Scroll to Top