บทความน่ารู้

ซองยาในประเทศไทยมีกี่แบบ

มาตรฐานซองยาในประเทศไทย ในประเทศไทยมีมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุซองยา ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การบรรจุซองยาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่สำคัญได้แก่:

อ่านต่อ
ถุงซิปล็อคใส่อาหาร
ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร ผลิตจากพลาสติกชนิดใดบ้าง ?

ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากพลาสติกมีมากมายหลายชนิด ทั้งรูปร่างหน้าตาของบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป

อ่านต่อ
Scroll to Top